söndag 12 januari 2020

Mer än bara limma, slipa och måla

För oss modellbyggare är det mer än att bara njuta av tiden med plastbitarna i händerna.
Det ligger mycket mer i att skaffa underlag om modellernas historia och lite fakta om tekniken kring förebilderna.
Jag själv lägger mycket tid med att skaffa referenser om målning, lastalternativ och letar miljöbilder för en eventuell basplatta.
Min blogg använder jag för att dela med mig av arbetet runt modellbygget - i synnerhet när jag just nu är begränsad att måla med airbrush.
Inför WC-54 ambulansbygget tänkte jag lägga upp lite bakgrundsinformation om US Medical Corps och bilder...

Den amerikanska arméns medicinska avdelning och Medical Corps spårar sitt ursprung till 27 juli 1775, då den kontinentala kongressen inrättade det första armésjukhuset.
Kongressen tillhandahöll också en medicinsk organisation av armén endast i krigstid eller i nödläge fram till 1818, vilket markerade inledningen av en permanent och kontinuerlig medicinsk avdelning.
Den amerikanska kongressen gjorde officiellt beteckningen "Medical Corps" 1908, även om termen länge hade använts informellt.

Sjukvårdare i fält ansvarar för att ge första hjälpen och traumavård på slagfältet. De ansvarar också för att tillhandahålla kontinuerlig medicinsk vård i frånvaro av en tillgänglig läkare, inklusive vård för sjukdomar och stridsskador.
Den medicinska personalen är icke-stridande och bär därför inget vapen. de går under Kapitel IV, artikel 25 i Genèvekonventionen  och "skall respekteras och skyddas om de utför sjukvårdsuppgifter vid den tidpunkt då de kommer i kontakt med fienden eller faller i deras händer."

lördag 11 januari 2020

Figurer till WC-54 Ambulance

För att få liv runt modellen - som så många fordonsbyggare lägger ner många timmar och är riktigt duktiga på det - ska jag ge mig in på lite figurbygge och figurmålning.

Köpte denna box från MiniArt på eBay till ett förmånligt pris..

Jag har bestämt mig för att figur A och D skall byggas, en förare och en sjukvårdare. De ska inte ha några vapen så som det ser ut på boxarten. Figurerna är borta från gjutstammarna och arbetet är bara påbörjat att slipa, limma, spackla och slipa. Återkommer...

söndag 5 januari 2020

Fakta kring förebilden till ambulansbygget

WC-54 byggdes för att ersätta den tidigare 1/2-ton, 4×4, G-505 modellerna WC-9, WC-18, och WC-27 Dodge ambulansfordon. Den bygger på 3/4-ton Dodge "Beep" chassit.
 
Ambulansen hade plats för en förare och en sjukvårdare, samt fyra liggande patienter eller sju sittande patienter. WC-54 ambulansversion utrustades med en värmare för att öka temperaturen i bakre utrymmet men även i förarutrymmet, allt för bättre komfort.
Man byggde även på ett vikbart trappsteg för att underlätta insteget med bårar i bakre utrymmet.

Mellan 1942 och 1945 byggdes det totalt 250,000st av 3/4-ton Dodge WC-serien, och av dessa byggdes det 29,502st ambulanser.

Dodge WC-54 ambulansen användes av U.S. Army Medical Corps som huvudfordon för sjuktransport under andra världskriget och ända fram till 1953 under Koreakriget.fredag 3 januari 2020

Bygge åt en vän

Det är ännu ett påbörjat projekt som avstannade när jag flyttade 2018.

Jag köpte modellen när en av våra modellbyggarvänner gick bort för några år sedan.
Stefan O. hade förmodligen köpt modellen för att han tyckte om förebilden och att modellen skulle vara trevlig att bygga - och det tycker jag också.
Jag köpte den ur hans samling och det är till honom som modellen skall färdigställas - först modellen, sen kommer figurer och till slut en basplatta/diorama.

Modellen som är en gammal ITALERI från 1980-talet har inga handtag till dörrar så det fick jag ta från en annan modell, och jag har kompletterat med fotoets från Eduard och lite scratchbygge.
Det som kommer närmast är att modellen ska detaljmålas invändigt och vädras innan jag stänger igen tak och dörrar, dock ska förardörren och bakdörrarna stå lite på glänt...

Mer fakta kring Dodge WC-54 Ambulance kommer framöver.