lördag 7 december 2013

Ännu ett gruppbygge

Efter en seg och tråkig höst så byggandet och målandet på gång igen...

...nu är det en tregrupp med Sk16 ska försöka avslutas.
Tanken är att det ska bli en gul Sk16A från F5, en grön Sk16B från F10 och till sist en vit Sk16B med UN-märkning.